Mid Tankförstörare M10 U.S. \\353;E35253 35 1 Förlaga Detail ET 35350 Tamiya för Set Up 4921cxudm13524-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Faller 212113 - Bahnhof Bonn - Spur N - NEU
FALLER AMS Volkswagen Beetle första versionen... sällsynt

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Mid Tankförstörare M10 U.S. \\353;E35253 35 1 Förlaga Detail ET 35350 Tamiya för Set Up 4921cxudm13524-Ny stil

ET Förlaga 1  35 \\353;E35253 U.S. M10 Tankförstörare Mid Detail Up Set för Tamiya 35350

FACTORY SEAL BRAND NY MAGISK MTG

FALLER FONTANA B 232 FALLER POMPA ACQUA NR 626 ANCORA SIGLED OVP

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Faller H0 194980 Fonderie de Fer Masse 512x173x275 mm Neuf Embalage D'Origine

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

FALLER HO skala 1 87 CITY GATE ST MkonstINS BYGGNADB130922 Fader till illuminato Set iniziale Wild West Exodus warvagga Studios BURSON
Faller Operating Ferris hjul 140312 HO skala
Fallout Waseland Warfare Brödherhood of Steel Knight Captain Cade Paladin

Faenza 43 modellllerlerler 1 43 1956 Ferrari 750 Monza Porto GP Phil Hill

Fält Heljan 2 ton Grön klass 53 D0280 Falcon WEATHEröd Look DCC rödo

Kontakt