F.1 Soppowith 16 1 Hasegawa Kit Camel Japon) de Nouveau (65533;lisme 65533; Mod Mod 4921cctxt22101-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Heller 1 24 Peugeot 905 EV 1 BIS Giftmängd
HELLER 1 8 MAQUETTE MOTO MOD 65533;65533;LE NORTON COMMANDO 750 HI RIDER PREMIERE EDGDE BT

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

F.1 Soppowith 16 1 Hasegawa Kit Camel Japon) de Nouveau (65533;lisme 65533; Mod Mod 4921cctxt22101-Ny stil

Hasegawa 1  16 Soppowith Camel F.1 Kit Mod Mod 65533; (65533;lisme Nouveau de Japon)

Heco modellllerleres 96 France 1 43 Aston Mkonstin DB2 4 Handgjorda hkonstsmodellllerler

Heller 1 72 Giftset - Lcvp Landing Craft fordon & P

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Heller 80719 FRAMTIDE 160; modellllerl Kit Jaguar typ E 3l8 sd160ots Cabriolet --124 modellllerlerl

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Heller Hell52313 D -day Air Assault 1 72
Heller Hell81070 Porte -Avions Clemänceau 1 400

Heidelberger Spieleverlag PEARL spel Pg001Troyes

Hello Kitty 45 e årsdagen Minnes Begränsade Varor Reversible My Bag Bonus

Kontakt