Aternan SD40T -2 SP D &RGW HO MIB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Arcade Cast Iron 1928 Chevrolet Coupe, ursprunglig

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
45 -A Ford Group 6 purpur - 50479 Matchlåda Superfast Lesney
Arcade gul Cab Studbaker Taxi Cast Aluminium 7 1 2

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenArcane Divinion Dunny Series Kidromot Mini s Disspela Case 24 pcs Splitter ny Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Archer 1952 a morgondagens spelset, oanvänd i originallådan -NICE
ARE318 -24 LANSIA STRATETOS TURBO TDF 73 SCHNAUZE KURZ KIT VON MONTAGE 1 24

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AD &D 2 e Ed GRYHAWK WGR5 IUZ EVIL (MYCKET RARE - HÖGSTA kvalitet OCH NR MINT )

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Airfix Airf06380 Strongpoint 1 32

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Ärende speciellt för Parröd Bebop 2 FPV {Sky kontrolleraler 2 and Video GlassesÅrgång för joblot 1977 1978 Matchlåda Tåglokos vagnar vagnarvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Ali från Kairo magi Arabian Nights original Scan 16L359
Århundradets drake 1 18 landvakt 110

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Aris Kolokontes Goblin Orc busst endast ett tillgängligt

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. ARISTO G skala NAPA VALLEY Tungvikts Observation bil konst 31499 Orig låda
Ångbaroner Board spel Expansion för steam - Mayfair spel (NYA SEALD)
ARITOCRAFT TÅG G Tungvikts Passagerarbil Combine Milwaukee RD 31703 NY

På tisdagen godkände ministerrådetArkeolog Argivian (skadad) Hurkyl s Rekall (MP) Antikviteter, magi MTGArkham Knight Batbilene med läderlappen tärningskast Figur 1 24 tärningskast modelllllerler bilARKTISK BrödT BESKRIVNING AV KONVOY PQ -17 MOT ODDS den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Armbågar och katapulter slåssground War Chest Stkonster Set, MIB Öppna ruta
Armerad kärna Omer Type -Lahaire Stasis Fine skala modelllllerler Kit plamo japan leksak

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenArmor35 1 16 Cats Vol.3 (7pcs) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Aoshima 1 700 Gigant Space Ship Conan The Boy in Future