Tung Tågbot TAKARA snöfighter transformers 3E japan från sällsynt Mycket Yukikaze 4921cpiqo71173-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Tamiya 58650 VW Beetle rally 4WD MF -01X RC Kit (bil utan ESC)
Tamiya 6030 Supermarine Spitfire Mk.VIII 1 32

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Tung Tågbot TAKARA snöfighter transformers 3E japan från sällsynt Mycket Yukikaze 4921cpiqo71173-Ny stil

TAKARA transformers Tågbot Tung snöfighter Yukikaze Mycket sällsynt från japan 3E

Tamiya 1 12 Motorcykel nr 61 Honda Nsr 250

Tamiya 69506 Mini 4WD japan Cup Junior Circuit

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Tamiya 89736 1 35 USA AAVP7A1 w Sub Motor japan importeraeraera leksak Hobby japans

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Tamiya bil Sportiva Serie NO.160 Ferrari F50 1 24 Scala modellllerlerlino Plastica 1995 Tamiya 1 20 Lotus 78 5Th Bil
Tamiya Dancing rider T3-01 chassis assembly kit 57405japan importeraera
Tamiya Ferrari 641 2 1 12 Perfect Pkonsts Transkit

Tamiya 1 50 Kawasaki Tony Five -Style War Type -5 Fighter

Tamiya Gollektor S Glub

Kontakt