Captaine AMERICA - Sjätte skalan SIDESHUR Figur - förundras NY SELED


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
BV916 -1 x Trix Express H0 Dc Tin bils Touropa 17 645 Hmb

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
läderlappen Bat PLAN MED LAUNCHER 1975 New Sealeded Mega Sällsynta MOC
BX427 -2x Roco H0 DC Gleis Weiche 61123 61110 61180 61140, NEUW

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBY121 -1Liliput H0 DC L112801 Aussichtstriebwagen VT 90 501 DB DSS, t.ex. OVP Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BY75 -3Ortwein H0 Dc Tee järnvägbil Db, 2nd Choice låda
BYGG 1 35 VERLINDEN hkonsts CAEN RAIRLROAD CROSING DIORAMA BASE

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Beyblades japanESE Metal Fusion slåss Top Stkonster BB43 ljusning LDrago 100HF

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Blannheim militär- modellllerler Set nr. B4 Gloucester Hussars 1900 tillverkad i Wales

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bygg GAZ M20 Pobeda skala 1 8 från Deagostini 100 magazineByggd av prisvinnare drake 1 35 King Tiger PE och mervhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Board spel Money Investing Cashflåg 101 & 202 Rich Dad Stackars Pappa Robert Kiyosaki
BYGGNAD och modellllerLERING AV AMERIKANSKA HORS UTKADE WAGONER - bok

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Byggt och målat på kundorder av skalenliga modellllerler helikoptrar i skala 1 48

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Byt till Science RAPIRO Egen Humanoid Robot Kit B779 SSCI -015509 Fast Shipping
Brico 34587 byggnad konstruktion Set 135pcs leksak
C & A Scientific - Premiere 51009 Real Cat Skeleton.Fri sjöfkonst

På tisdagen godkände ministerrådetC -48C SKYTBIL TRANSPORT flygagagplan 1 48 luftfkonstyg trumpetare modellllerlplan kit 02829C.1959 RARE kanalisera TUNNEL 3D PEEPSPHUR bilBOARD modellllerL OÖPPEN SPINNEY PRODUCTC1192 träland Scenics Plaster Cloth 30 Sq Ft Roll den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
C38 Chaos Beastman Slothman Citadel gw bearstmän spelarbetarhop före slotta
C7 RPG Rom - Republikens liv och död SC VG

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenCable och Deadpool Movie III 2020 förundras Legends Serie VI Exklusiv uppsättning av 2 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Bronco modellllerler CB35016 modellllerlerl Kit Humber Scout bil Mk.I Twin K -Gun, D -Day Version